Kalite Çalışmalarımız

Kalite Çalışmalarımız

 • Kalite Çalışmaları

  ● Merkezimizde kalite çalışmaları yapılmak üzere Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.  Kalite Yönetim Direktörü koordinasyonunda  Kalite Yönetim Birimi SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Yönetimin uygun gördüğü birim sorumluları  ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’ olarak tanımlanır. SKS Kapsamındaki çalışmalar Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütülür.

  ● En az yılda 2 defa bütün birim ve standartları kapsayacak şekilde Öz Değerlendirmeler gerçekleştirilir. Değerlendirmeler sonucunda görülen eksikliklere yönelik gerekli düzeltici faaliyetler başlatılır. Öz Değerlendirme Planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Öz Değerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda bilgilendirilir.

  ● Dilek şikayet ve öneri kutuları , telefon ve WEB sayfasından bildirilen görüş öneriler değerlendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır.

  ● Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (anket uygulamalarını, anket sonuçlarını değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilir.

  ● SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeler kontrol edilir, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonu takip edilir.

  ● Merkez bünyesindeki çalışmalara yönelik Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi yapılır.

  Komitelerimiz ve Kurullarımız;

  Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:

  1. Kalite Yönetim Birimi

  2. Radyasyon Güvenliği Komitesi

  3. Tesis Güvenliği Komitesi

  4. Hasta Güvenliği Komitesi

  5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

  6. Eğitim Komitesi

  7. Çalışan Güvenliği Komitesi

   

 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

  Merkezimizde;

  Kliniğimizde hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen(ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirimin nasıl yapılacağını, nasıl değerlendirileceğini, değerlendirmelerin ve analizlerin ilgili komite ve ekiplere (Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği Komitesi, vb.) iletilmesi ve bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve çözüm yolları geliştirip çözümün uygulanmasına teşvik etmeyi amaçlar.

  Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

  Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

  ● İlaç Güvenliği

  ● Cerrahi Güvenlik

  ● Radyasyon güvenliği

  ● Yanlış anestezik madde enjeksiyonu

  ● Protezlerin karışması-kaybolması-hatalı oluşturulması

  ● Zamanında teslim edilemeyen protez

  ● Hatalı kimliklendirilmiş ölçü-kaybolan ölçü

  ● Kaybolan alçı model

  ● Ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması

  ● Yıl içinde tekrarlanan tedaviler

  ● Sterilitenin korunamaması

  ● Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması

  ● Başlık ve frezlerin değiştirilmemesi

  ● Ünit dezenfeksiyonunun yapılmaması

  ● Hasta kimlik doğrulaması yapılmaması

  ● Düşmeler

  ● Cihazda elektrik kaçağı

  ● Diğer istenmeyen olaylar

  Çalışan güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

  ● Radyasyon güvenliği

  ● Kesici delici alet yaralanmaları

  ● Kan ve vücut sıvıları ile temas

  ● Düşmeler

  ● Şiddet / taciz

  ● Cihazda elektrik kaçağı

  ● Diğer istenmeyen olaylar

 • Gösterge Yönetimi

  Merkezimizde izlenecek göstergeler, veri toplama süreci, verilerin analizi, analiz sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik dökümanlar bulunmaktadır.

  ● Dökümanlar eksiksiz bir şekilde ve düzenli aralıklarla doldurulmaktadır.

  ● Göstergelerin izlenmesine yönelik süreçler Kalite Yönetim Birimi tarafından koordine edilmektedir.

  ● Sorumlu çalışanlara göstergelerin izlenmesi konusunda eğitim verilmektedir.

   

  Merkezimizde İzlenen Kalite Göstergeleri

              Hizmette Kalite

  -           Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

  -           Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

  -           Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

  -           Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

  -           Mavi Kodda 3 Dakika Olay Yerine Ulaşma Süresi

  -           Personellerin Eğitimlere Katılma Oranı

  -           Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

  -           Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirme Oranı

  -           Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

  -           Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

  -           Kesici-Delici Aletle Yaralanma Oranı

  -           Kurum içinde Bölüm Değiştiren Personel Hızı

  -           Kurumdan Ayrılan Personel Hızı

  -           Hekimlerin Eğitimlere Katılma Oranı 

  -           Hemşirelerin Eğitimlere Katılma Oranı

  -           Diğer Sağlık Personelinin Eğitimlere Katılma Oranı

  -           İdari Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

  -           Diğer Personelin (Teknik ve Destek) Eğitimlere Katılma Oranı

  -           Bölüm Değiştiren Personelin Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirme Oranı 

  -           Çalışanlara Yönelik Fiziksel Olarak Gerçekleştirilen Şiddet Oranı

  -           Çalışanlara Yönelik Sözel Olarak Gerçekleştirilen Şiddet Oranı 

  -           Ayaktan Hasta Düşme Oranı

  -           İlaç Hatası Bildirim Oranı

  -           El Hijyeni Uyum Oranı

  -           Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı

  -           0-14 Yaş Hastalarda Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

  -           15-18 Yaş Hastalarda Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

  -           Hasta Deneyim Anketleri Anliz 

  -           Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

  -           Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı

  -           Kaybolan Ölçü Oran

  -           Kaybolan Protez Oranı

  -           Kaybolan Alçı Model Oranı

  -           Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı

  -           Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre

  -           Protezin Tesliminde Sonra 1 Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı

  -           İlk Muayene Tarihi ile Ölçü Alınmasına kadar Geçen Ortalama Süre

  -           Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oranı

  -           SBYS' nin Devre Dışı Kaldığı Süre 

  -           Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı 

  -           ADSH Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı 

  -           Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı

   

   

              Klinikte Kalite

  -           Fissur Örtücü Uygulama Oranı

  -           Tekrar Alınan Ölçü Oranı

  -           Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Planlanmamış Tekrar Başvuru Oranı

  -           Prosodür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE) Hızı

  -           Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

  -           Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

  -            Ameliyathaneye Planlanlanmamış Geri Dönüş Oranı

  -            Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

  -            Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

  -            Tekrarlanan Protez Oranı

  -            Cerrahi Profilaksi Tavsiye Listesi

 • Fiziksel Alan Denetimleri

  Merkezimizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte merkez fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

  Merkez yönetimince oluşturulan ekip, merkezin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak merkezde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.
  Bina turlarında merkezdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar .  ‘’Kalitenin yolu önlem almaktan geçer.’’  yaklaşımı ile tespit edilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Doktorunuza Sorun

Lütfen herhangi bir tıbbi sorunuz için iletişime geçmekten çekinmeyin. Doktorlarımız acil çağrıları alacak veya geri dönecektir.